Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Úvodní stránka

Personální zabezpečení


Statutárním orgánem zařízení
je ředitel, který řídí zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

Statutárním zástupcem ředitele
je s účinností od 1.1.2004 ustanovena vedoucí vychovatelka, která ředitele zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti výchovně - vzdělávací práce
je vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje jí podřízené zaměstnance, tj. vychovatele a asistenty pedagoga.

Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti stravování
je vedoucí školní jídelny, která řídí a kontroluje jí podřízeného zaměstnance, tj. kuchařku.

Zaměstnancem oprávněným řídit a kontrolovat provozní zaměstnance
tj. uklizečku, domovníka, příp. topiče je účetní.


Zaměstnanci zařízení k 1.12.2019

1
Mgr. L. Doležel
ředitel
2
Mgr. L. Moťková
statutární zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka
3
Bc. D. Kinclová
vychovatelka 1. rodinné skupiny
4
Mgr. M. Moravcová
vychovatelka 1. rodinné skupiny
5
A. Renczes
vychovatel 2. rodinné skupiny
6
Mgr. A. Hradilová
vychovatelka 2. rodinné skupiny
7
Bc. L. Červenková
vychovatelka 3. rodinné skupiny
8
Bc. M. Vlčková, DiS.
vychovatelka 3. rodinné skupiny
9
Mgr. I. Caletková
vychovatelka
10
A. Albrechtová
asistentka pedagoga
11
K. Ditrichová
asistentka pedagoga
12
Mgr. A. Hradil
asistent pedagoga
13
R. Palinková
asistentka pedagoga
14
A. Renczesová
asistentka pedagoga
15
J. Grmelová
sociální pracovnice, vedoucí školní jídelny
16
L. Poulíčková
účetní
17
P. Zamazalová
uklizečka
18
Ĺ. Ruman
domovník
19
O. Zapletalová
kuchařka

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov

Telefon:603 529 682
607 052 377
Email:reditel(zavináč)ddprerov.cz
info(zavináč)ddprerov.cz
IČO:63701332
Datová schránka:ws8gnkb
Číslo účtu:3131831/0100
Zřizovatelem zařízení je Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství a mládeže
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Přihlášení pro zaměstnance
Designed by Jakub Navařík 2016