Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Úvodní stránka

Personální zabezpečení


Statutárním orgánem zařízení
je ředitel, který řídí zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

Statutárním zástupcem ředitele
je s účinností od 1.1.2004 ustanovena vedoucí vychovatelka, která ředitele zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti výchovně - vzdělávací práce
je vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje jí podřízené zaměstnance, tj. vychovatele a asistenty pedagoga.

Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti stravování
je vedoucí školní jídelny, která řídí a kontroluje jí podřízeného zaměstnance, tj. kuchařku.

Zaměstnancem oprávněným řídit a kontrolovat provozní zaměstnance
tj. uklizečku, domovníka, příp. topiče je účetní.


Zaměstnanci zařízení k 1.9.2018

1
Mgr. Jan Pavlas
ředitel
2
Mgr. Lenka Moťková
statutární zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka
3
Bc. Dominika Kinclová
vychovatelka 1. rodinné skupiny
4
Mgr. Marcela Moravcová
vychovatelka 1. rodinné skupiny
5
Armin Renczes
vychovatel 2. rodinné skupiny
6
Mgr. Andrea Hradilová
vychovatelka 2. rodinné skupiny
7
Bc. Lenka Červenková
vychovatelka 3. rodinné skupiny
8
Bc. Marie Vlčková, DiS.
vychovatelka 3. rodinné skupiny
9
Mgr. Ilona Caletková
vychovatelka
10
Alena Albrechtová
asistentka pedagoga
11
Květoslava Ditrichová
asistentka pedagoga
12
Mgr. Antonín Hradil
asistent pedagoga
13
Renata Palinková
asistentka pedagoga
14
Alexandra Renczesová
asistentka pedagoga
15
Jana Grmelová
sociální pracovnice, vedoucí školní jídelny
16
Libuše Poulíčková
účetní
17
Petra Zamazalová
uklizečka
18
Ĺuboš Ruman
domovník
19
Olga Zapletalová
kuchařka

Kontakt
Dětský domov a Školní jídelna
Sušilova 2392/25,
750 02 Přerov
Telefon: 581 205 126
Email: pavlas@ddprerov.cz

IČO: 63701332
IZO: 600 031 853
Datová schránka: ws8gnkb
Číslo účtu: 3131831/0100

Zřizovatelem zařízení je Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství a mládeže
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Přihlášení pro zaměstnance
Designed by Jakub Navařík 2016