Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Přehled účasti zařízení v projektech

Hotová rekonstrukce dětského pokoje


Nakonec se měnila i podlaha za nové linoleum, skládal se nábytek a pořídily se i speciální matrace, kluci se nemohli dočkat stěhování. Díky Malý Noe!Rekonstrukce pokoje v plném proudu


Nadace Malý Noe nám poskytla dar na renovaci pokoje pro 2 malé chlapce. Společnými silami renovujeme celý pokoj pěkně z gruntu, o víkendu naši chlapci pomohli s vyklízením a rozebíráním starého vybavení a dnes v rámci praxe malíře se maloval strop a prostor kolem oken. Jsem rád, že máme v domově takové pomocníky.Velikonoční obchůdky s Albertem.


Velikonoční obchůdky podporované Nadačním fondem Albert, se letos bohužel nekonaly. Děti však i přesto společně s vychovateli vyráběly šperky, náušnice, svíčky a voňavá mýdla. Nadační fond Albert i tak daroval dětem, jako kompenzaci za neuskutečněný prodej vlastních výrobků v prodejnách Albert, finanční odměnu ve výši 2 000 Kč. Za tyto finanční prostředky pojednou děti do kina. Děkujeme.Nadace Terezy Maxové dětem. Mimořádná pomoc COVID-19.


Nadace Terezy Maxové dětem poskytla našemu dětskému domovu v Přerově Nadační příspěvek, „Mimořádná pomoc v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu COVID-19“, ve výši 15 330 Kč na nákup zdravotnických pomůcek a vitamínů. Děkujeme za tuto mimořádnou pomoc.Nadační fond Albert - Bertík pomáhá 2017


Správní radou Nadačního fondu Albert byl vybrán projekt DD Přerov "Volnočasové aktivity dětí z dětského domova" jako jeden z nejlepších v regionu k podpoře z hlavního grantového programu "Bertík pomáhá 2017". V době od 21.9.2016 do 11.10.2016 hlasovali zákazníci hypermarketů Albert o podpoře zmíněného projektu vhazováním žetonů - Bertíků, které obdrželi za nákupy nad 200 Kč, do připravených hlasovacích boxů. Vzhledem k většímu počtu žetonů, než kolik získal konkurenční projekt, jsme obdrželi od Nadačního fondu Albert peněžní příspěvek na realizaci projektu ve výši 55 000 Kč. Z peněžní částky budou hrazeny tréninky a potřeby hráčů in-line hokeje, návštěvy sportovních kroužků a pobyty dětí na letních táborech.Nadační fond Albert - Obchůdky s Albertem 2016


Projekt Nadačního fondu Albert byl i v roce 2016 zaměřen na podporu dětí z dětských domovů. Cílem projektu bylo stejně jako v předchozím roce předat dětem zkušenosti z podnikání. Děti se do projektu zapojí aktivně formou prodeje svých výrobků ve stáncích instalovaných v prodejnách Albert. Vlastní prodej proběhl v prodejně Albert, Denisova 11 v pátek a v sobotu 25. a 26. listopadu 2016. Děti v našem prodejním stánku prodávaly zejména adventní věnce, aromatická mýdla, látkové ozdoby, kovové šperky, obaly na zápisníky, ozdobené lžíce atd. Z výtěžku prodeje byl poté uhrazen dětem vstup na filmové představení a zakoupeny permanentní vstupenky na krytý bazén.Projekt Spolu dětem o.p.s. - Jarmarky s Albertem


Projekt Spolu dětem a Nadačního fondu Albert je zaměřen na podporu dětí z dětských domovů. Cílem projektu je hravou a poznávací formou předat dětem zkušenosti z podnikání. Děti se do projektu zapojí aktivně formou prodeje svých výrobků ve stáncích instalovaných v prodejnách Albert. Vlastní prodej proběhl v prodejně Albert, Denisova 11 v pátek 27. listopadu 2015. Děti v našem prodejním stánku prodávaly např. adventní věnce, aromatická mýdla, látkové ozdoby, kovové šperky, vlastní fotografie atd. Z výtěžku prodeje byl poté uhrazen dětem vstup na filmové představení a občerstvení během vánočních prázdnin.


Podpora letních prázdninových aktivit - táborů Nadací Terezy Maxové


Cílem projektu je podpořit pomocí finančních prostředků účast dětí z dětského domova na volnočasových aktivitách dětí, které o hlavních prázdninách probíhají ve zvýšené míře zejména na letních táborech. Vzhledem k rozpočtovým možnostem je velmi vítána každá finanční podpora - tato, od Nadace Terezy Maxové, byla našemu zařízení poskytnuta ve výši 10 000 Kč.


Rozvoj volnočasových aktivit v DD a mimo DD pomocí muzikoterapie


Cílem projektu je působit po stránce psychické i tělesné na rozvoj osobnosti u vybrané skupiny mladších dětí pomocí aktivit spojených s muzikoterapií, či spíše muzikofiletikou. Díky peněžnímu příspěvku od Nadace Terezy Maxové ve výši 47 000 Kč byly pořízeny potřebné nástroje jako bubny djembe, píšťaly, dešťové hole, brumle, didjeridoo, tibetské mísy apod., se kterými skupina dětí nacvičila hudebně rytmická vystoupení, s nimiž veřejně vystoupila např. v Olomouci na akci "Jeden dětský den nestačí", "Nejmilejší koncert", na dětském oddělení Nemocnice v Přerově, v domově pro seniory apod. a přispěla tak nejen k rozvíjení své osobnosti, ale i radosti a potěše nemocných dětí či velké skupiny seniorů.


Projekt Aktivně životem o. p. s. "Krok k samostatné budoucnosti"


Cílem vzdělávání v rámci tohoto projektu je posílení pracovní integrace mladých lidí do 26 let věku vyrůstajících mimo biologickou rodinu a pomoci jim nalézt cestu k odstranění bariér v jejich rovnocenném přístupu na trh práce. Vzdělávání probíhá ve dvou základních klíčových aktivitách, a to sociální integrace a pracovní integrace. Jednotlivé kurzy probíhají v prostředí hotelu Permoník v Novém Hrozenkově.


Grantový fond ČSOB a Era "Pomáháme společně"


Na základě spolupráce s navrhovatelem, panem Štěpánem Vernerem z ČSOB, se zařízení přihlásilo k podpoře svým projektem "Cesta k samostatnosti a soběstačnosti", jehož cílem bylo zabezpečit materiální vybavení jednotlivých rodinných skupin, které by odpovídalo co nejvíce běžnému domácímu prostředí. Žádost o podporu se konkrétně zaměřila na poskytnutí peněžních prostředků na pořízení 3 ks automatických praček, neboť zařízení již dlouhou dobu nezaměstnává pradlenu a praní a žehlení obstarávají pedagogičtí pracovníci společně s dětmi v rámci rozvoje jejich sebeobsluhy. Projekt byl komisí schválen a zařízení byl poskytnut příspěvek ve výši 20 000 Kč, což umožnilo vedení domova zakoupit 3 ks automatických praček AWE 6519.


Projekt Profima effective s. r. o., Zlín "Jít vlastní stopou"


Jednotlivých fází projektu, který probíhal v hotelu Lázně Kostelec u Zlína, se postupně zúčastnilo deset dětí včetně zletilých nezaopatřených osob ze zařízení. První kurz se uskutečnil 12. ledna 2013. Obsahem jednotlivých kurzů projektu byly vzdělávací aktivity zaměřené na dovednosti a znalosti potřebné k uplatnění na trhu práce, na základy pracovněprávní legislativy, na úspěšné jednání s lidmi, na finanční gramotnost a zaměstnanost.


Projekt Nadačního fondu TESCO - "Lepší svět našim dětem!"


Nadační fond Tesco přispěl ke zlepšení materiálních podmínek dětí v našem zařízení, když umožnil zakoupit z peněžního příspěvku ve výši 9 990,- Kč sportovní materiál, který právě teď v zimním období naše děti využívají nejvíce, např. brusle a hokejky. Ve druhé fázi projektu obdrželo naše zařízení vybranou částku 4 902,- Kč, na níž se svými nákupy podíleli zákazníci prodejny Tesco HM v Kojetínské ulici v Přerově, a vzhledem k letním sportovním aktivitám, v nichž do značné míry převládá turistika, jsme z této částky zakoupili tolik potřebné batohy.Projekt EUFORALL o.s. - "S rozumem do života"


Naše zařízení je do tohoto projektu zapojeno již dlouhodobě. Díky předchozím fázím projektu "Vzdělávání pro budoucnost" a "Bez obav, zvládnu to sám" se děti učily počítačové gramotnosti a zdokonalovaly se v cizích jazycích. Později přibyly i další aktivity jako kurz psychologického minima a aktivity zaměřené prakticky, např. výuka vaření, šití apod. V projektu pod názvem "S rozumem do života" se spolupráce soustředila na terapeutickou činnost. Pro děti v zařízení byla organizována canisterapie, děti jezdily do Posluchova na hiporehabilitaci a v zařízení i externě, zejména v době letních i zimních rekreačních pobytů, se věnovaly rozvoji soběstačnosti a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov

Telefon:603 529 682
607 052 377
Email:reditel(zavináč)ddprerov.cz
info(zavináč)ddprerov.cz
IČO:63701332
Datová schránka:ws8gnkb
Číslo účtu:3131831/0100
Zřizovatelem zařízení je Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství a mládeže
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Přihlášení pro zaměstnance
Designed by Jakub Navařík 2016